พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ

ธรรมชาติมนุษย์ เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นดึงดูดใจ จะทำให้สมองผลิตสารเคมีสมองออกมา กระตุ้นความรู้สึก ความนึกคิด สร้างเป็นอารมณ์ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนั้น ภายในเวลาสั้นๆ 7 วินาที

 

Visitors: 104,508