หลักสูตร Personality การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

การพัฒนาบุคลิกภาพและมาดผู้นำ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการที่จะต้องใส่ใจ พิถีพิถัน ไม่ละเลย เพียงเพราะด้วยความขี้เกียจ และ มองว่าไม่มีสาระสำคัญเท่าไหร่ เพราะในวินาทีแรกภายหลังจากเริ่มต้นพบปะกัน ลูกค้าหรือผู้ร่วมงานก็จะวางตำแหน่งในใจไว้แล้ว ยิ่งเราลดความน่าเชื่อถือให้ต่ำลงเท่าใด ก็ยิ่งจะยากต่อการพัฒนาให้เขายอมรับได้ในภายหลัง หรือ ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นิสัยใจคอกันอีกยาวนาน เวลาที่เสียไปกับการเรียกศรัทธากลับคืนมาจึงไม่เกิดประโยชน์ เป็นการใช้เวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพ พูดง่ายๆ คือ "ตกม้าตาย"

เสริมบุคลิกเพื่อ Click กับความสำเร็จ เช่นการ รู้จักเลือก เสื้อผ้า แต่งหน้า ออกแบบทรงผม เครื่องประดับ และรองเท้าให้เข้ากัน เรียนรู้มารยาทการออกสังคม ท่วงท่าอิริยาบถ การปรากฏกาย และการรับประทานอาหารแบบสากล แต่งกายอย่างไรไม่หนักไป เบาไป รู้ว่าเวลานี้ต้องแต่งแบบ Professional Look หรือ Smart Casual หรือ Chic & Charm สอดคล้องกับตัวบุคคล (Person) โอกาส (Occasion) สถานที่ (Place) และ เวลา (Time) ที่จะไปพบ รู้จักกาลเทศะ (รู้เวลา รู้สถานที่) แยกแยะออกว่าเวลานี้เป็นเวลาใด ส่วนตัว ครอบครัว การงาน หรือสังคม

วาจารักษาใจ... สื่อสารอย่างไรที่ได้ทั้งใจความและได้ทั้งใจคน ก็มีความสำคัญไม่ย่อหย่อนไปจากการแต่งกายและมารยาททางสังคมด้วย เพราะผู้นำและผู้ให้บริการจะต้องตระหนักว่าจะใช้คำพูดอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ คือ "ฟังสบายหู ดูสบายตา พาให้สบายใจ" รู้จักเลือกใช้คำพูดหรือข้อความให้ถูกต้องกับกาลเทศะ (เวลาและสถานที่) ฝึกใช้น้ำเสียงเพื่อเหนี่ยวนำอารมณ์ให้ผู้ฟังเห็นด้วยและคล้อยตาม และการเป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจ

Visitors: 80,743