หลักสูตร Selling Skills บริการหน้าร้านอย่างไรให้ขายได้ขายดี

การแข่งทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ละผลิตภัณฑ์ใช้กลยุทธ์การตลาดที่มีความโดดเด่นเป็นผู้นำ เช่น ผู้นำทางด้านต้นทุนต่ำ (Cost Leadership) หรือ ผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product Leadership) แต่ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์การตลาดในด้านใด หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงภายในช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก เราก็อาจจะต้องถูกเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยนก่อนที่จะถูกเปลี่ยน (Change before you have to) อย่ามั่นใจในวิธีทางเดิมๆ อย่าทำตัวเหมือนกบที่แช่สบายอยู่ในน้ำอุ่น (Boiled Frog Syndrome) เมื่อความร้อนสูงขึ้นก็หมดเรี่ยวแรงตาย ไม่สามารถกระโดดออกจากน้ำที่กำลังเดือดได้ทันเวลา

การตลาดและวิธีบริการหน้าร้านแบบเดิมๆ อาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายในปัจจุบัน อย่าหวังผลที่แตกต่างหากยังใช้วิธีการแบบเดิมๆ ดังนั้น วันนี้จึงเราต้องมาหาวิธีการใหม่ๆ การตลาดใหม่ๆ การบริการใหม่ๆ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ ไม่ทำการตลาดแบบกวาดไปทั่ว แต่หันกลับมาทำการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย สร้างความสนใจ ตอบสนองความต้องการแบบเจาะตลาด (STP) พร้อมกับเทคนิคการนำเสนอสินค้าอย่างมีคุณค่า (Value) น่าสนใจ เล่นกับอารมณ์และความรู้สึก อีกทั้งยังสามารถปิดการขายได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ “รู้เข้า รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

การบริการหน้าร้านอย่างไรให้ขายได้ขายดี ประเด็นสำคัญไม่ใช่การบังคับให้เขาซื้อ แต่ทำอย่างไรให้เขาอยากซื้อ ดังนั้นบทบาทของพนักงานหน้าร้านจำเป็นต้องเปลี่ยนจาก “พนักงานขาย” กลายเป็น “ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์” มีวิธีดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าเข้าร้าน (Attention) สอบถามและรับฟังความต้องการของลูกค้าอย่างตั้งใจ (Interested) นำเสนอสินค้าและบริการให้ดูดี ดูมีคุณค่า เล่นกับความรู้สึกและอารมณ์ (Desire) สามารถปิดการขายด้วยเทคนิคง่ายๆ แต่ใช้ได้ผล (Action) เพื่อสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการ สร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาอุดหนุนซ้ำ ช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าภาคภูมิใจ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้แบบปากต่อปาก (Words of Mouth) เปลี่ยนจาก “ลูกค้า” กลายเป็น “สาวก” 

Visitors: 79,801