ภาพการฝึกอบรม

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 300 แห่ง อาทิ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักทรัพย์มีค่าของแผ่นดิน สำนักงาน กปร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน กรมชลประทาน กรมศิลปากร กรมทางหลวง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า รฟท จำกัด บริษัท King Power บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลตำรวจ  โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ฯลฯ

Visitors: 128,504