พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ

ธรรมชาติมนุษย์ เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นดึงดูดใจ จะทำให้สมองผลิตสารเคมีสมองออกมา กระตุ้นความรู้สึก ความนึกคิด สร้างเป็นอารมณ์ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนั้น เปลี่ยนคนรู้จักให้เป็นคนรู้ใจ ภายใน 7 วินาที

 

Visitors: 129,452