จิตวิทยาบริการสู่ความเป็นเลิศ

การบริการด้วยหัวใจ (Service Mind) หมายถึง ความใส่ใจ ที่แสดงออกมาจากความคิด ความรู้สึก จิตใจผู้ให้บริการ ด้วยความเต็มใจ โดยไม่มีใครมาบังคับ ตระหนักถึงคุณค่าของการให้บริการ ให้ก่อนขอ บอกก่อนถาม

Visitors: 128,508