จิตวิทยาการบริการ

การบริการด้วยหัวใจ (ServiceMind) หมายถึง พฤติกรรมการบริการ ที่แสดงออกมาจากความคิด ความรู้สึก จิตใจผู้ให้บริการ ด้วยความเต็มใจ โดยไม่มีใครบังคับ ซึ่งเกิดจากกระบวนการความเชื่อ จากพื้นฐานความสมบูรณ์ของระบบเซลล์สมอง

Visitors: 104,508